Tag Archives | poland
Horyzontalnie...

Horyzontalnie…

Miarą ograniczającą Ludzi jest Czas. Skalą Czasu jest Wyobraźnia. W objęciach Ziemi horyzontalnie pojmuję cele i zamiary wymierzone w moje życie. Każdy kto widzi siebie każdego dnia maszerującego wzdłuż drogi przy krawężniku bez konkretnego celu może powiedzieć o sobie – Jestem Wolny. Jednak To nie może być czynnikiem wymierzającym nasz cel. Mętny wzrok ograniczony ramami czasu i wyobraźni. Czas mierzony […]