“Kalecki . Geniusz Zapomniany”, reż. Krzysztof Miklaszewski