Edukacja

Czyżby kolejny wiek niósł ze sobą erę upadku intelektualnego Polaków i kolejnych pokoleń ludzi na Ziemi? Jaką wartość posiada dziś słowo edukacja?

Edukacja w naszych szkołach dobrze i dokładnie dystansuje polskich uczniów szkół podstawowych, średnich i studentów uczelni wyższych od jej prawdziwego znaczenia. System szkolnictwa w Polsce opiera się na bazie schematów, wykresów i systemu politycznego według standardów krajów liderujących ekonomicznie. Dlatego w Polsce kształcimy kolejne pokolenia ludzi niepełnosprawnych technicznie, pozbawionych samodzielności, o olbrzymich ograniczeniach twórczych, zniekształconych językowo, bez względu na globalizację kultur – egoistów. Zrozumienie‘ jako forma lekcji o podstawowych i oczywistych wartościach takich jak szacunek, dobro i honor wykreślone jest z programu nauczania przez liderów krajów podległych nadrzędnym wartościom materialnym. Jesteśmy świadkami transformacji środowiska idealnie kształtowanego na potrzeby snobizmu popychającego rywalizację daleko poza granice moralności, gdzie synonimem normalności staje się jej oczywisty brak. Tu i teraz, u podstaw naszej świadomości kreowane jest zaimpregnowane “życie na wynos”, którego mechanicznie wygenerowane atrybuty piękna określa się mianem inspiracji dla młodych pokoleń dadaistów. To właśnie na tym etapie ludzkiej ewolucji prawdziwe znaczenie słowa wartość ginie w natłoku swoich nowych definicji.

WDDW Polska wraca na początek tej drogi gdzie wartość swoim pierwotnym znaczeniem pozwalała wyobraźni sięgać dalej, budować przyszłość rozumnie, z pasją i kształcić mistrzów tak aby ich wiedza służyła rozwojowi następnym pokoleniom. W tym celu konieczne jest wzniesienie się ponad dzisiejszy kryminalno-edukacyjny bałagan aby dostrzec jedyne i prawdziwe znaczenie słowa wartość.

Termin wartość pochodzi od słowa  :być wartościowym:  :mieć znaczenie:   valor -> valere [the qualities of a hero; exceptional or heroic courage when facing danger] i wszedł do słownika filozoficznego stosunkowo niedawno, bo dopiero pod koniec dziewiętnastego wieku. Do tego czasu tradycja filozoficzna posługiwała się określeniem dobro. Początkowo termin wartość należał wyłącznie do języka codziennego i oznaczał: siłę, zdrowie fizyczne, odwagę i męstwo, moc charakteru. Następnie przyszła kolej na rozszerzenie definicji tego słowa o nauki szczegółowe: matematyka, muzyka, prawo i ekonomia. Tak jak kiedyś słowo wartość było synonimem honoru, idei i doskonałości dziś wartość posiada charakter pojęcia ogólnego, zawierając w sobie wszystkie inne określenia. Do tego stopnia, iż wyrażenie opisujące chęć podjęcia pracy lub wysiłku intelektualnego w danej dziedzinie w celu osiągnięcia konkretnego celu: “gówno warte zachodu” jest całkiem na miejscu. Znacznie krótsze, mniej bolesne przy rozruchu szarych komórek i jakże łatwo zapadające w pamięć nawet w przypadku największego lenia w historii okolicy.

Współcześnie słowo wartość jest używane w trzech znaczeniach: znaczenie dla własności rzeczy, albo opis rzeczy, która jest obdarzona tą własnością; W życiu codziennym mówi się, że wartością jest zdrowie, miłość, sprawiedliwość, natomiast brzydota, choroba, kłamstwo nie są wartościami (język filozofii traktuje wspomniane wartości jako wartości negatywne, ujemne); No i oczywiście wartości w sensie węższym to wartości gospodarcze, na przykład wartość ekonomiczna, w szczególności cena.

αξιοs . Aksjologia Bez względu na aspekt w jakim podejmowana jest problematyka wartości: teoretycznym, systematyzującym, socjologicznym, w węższym czy szerszym tego słowa znaczeniu, idea, źródło i koncepcja tego słowa pozostaje niezmienna i nieśmiertelna. Koncepcja chroniona mocą prawa człowieka myślącego racjonalnie, człowieka honoru, człowieka idei mającego za cel nieustanne dążenie do doskonałości. Ta koncepcja to: D O B R O.

(…) Przekaz wartości w szkole jest niezmiernie skomplikowany w okresie transformacji systemowej w państwie i w społeczeństwie, w którym wszelkie autorytety są zachwiane. Taka sytuacja nie może pozostawać bez wpływu na rozwój moralny, wychowanie dzieci i młodzieży. W tych trudnych czasach trzeba sobie zadać pytanie, kim jest człowiek, a także kim może się stać? Prawda, wolność, życie, pokój, tolerancja, sprawiedliwość to wartości, przez które człowiek odnosi się do bezpośrednio do człowieka. Postępując zgodnie z nimi człowiek zdaje się stopniowo odnajdywać i realizować na nowo bądź kontunuować swoje człowieczeństwo. Według Władysława Stróżewskiego “Idea człowieczeństwa zakłada (…), że człowiek jest bytem stojącym wobec wartości i na realizację tych wartości niejako skazanym – jeśli tylko naprawdę chce być człowiekiem”. W wychowaniu chodzi głównie o to, aby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem. Ideą edukacji w związku z powyższym jest rozwijanie człowieczeństwa. (…)

Henryk Elzenberg napisał “Świat nienawidzi i zawsze będzie nienawidził za wyrzeczenie. Świat chce, bym się uganiał za jego grzechotkami i domkami dla lalek; tylko dzięki grzechotkom i domkom może mnie uczynić swoim niewolnikiem. I cieszy się, gdy może odmówić i tylko w ten sposób dać odczuć swą władzę.”

Zrozumienie słowa wartość jest kluczowym elementem w rozwoju społeczeństw każdego rejonu świata. Ludzie stąpający po gruncie nowego wieku ignorują sygnały dochodzące z ich człowieczeństwa, rozumu, ich zdrowego rozsądku co prowadzi do redukcji populacji ludzi myślących, ludzi inteligentnych, zdolnych samodzielnie myśleć i podejmować decyzje. Kierunek rozwoju, kreowania i planowania przyszłości bez chęci rozpoznania i dokładnej analizy zagadnienia na bazie którego zbudowane są wszystkie państwa świata jest w 100% destruktywny nie tylko dla tych, którzy świadomie się poddali systemom i politycznym układom panującym we współczesnym państwie ale również dla tych, którzy ten system zaprojektowali. To projekt świadomego niewolnictwa co finalnie prowadzi do zakłócenia ciągłości istnienia gatunku. Czy to jest cel, dla którego warto poświęcić swoje życie?

Wyobraziłem sobie, że to co prawdziwe jest słuszne, możliwe i godne zgłębiania. Dlatego teraz, kiedy rozumiem pochodzenie, znaczenie i przyczynę powstania słowa wartość, coś czym mianuję to czego tak bardzo w życiu chcę, co jest dla mnie i dla tych którzy przyjdą po mnie  – najważniejsze… dostrzegam  i umiejętnie rozpoznaję walory tego słowa względem edukacji. Siły której rozsądnie nadaję kierunek i której zasięg oceniam mądrze. Rozumiem samego siebie i potrafię określić swoją osobowość, którą teraz potrafię umiejętnie kontrolować.

.

Wyobraźnia jest ważniejsza niż wiedza : Albert Einstein

.

tekst: Artur Jozefowski, Henryk Bąk, Małgorzata Talarczyk
redakcja: Artur Józefowski