Horyzontalnie…

Miarą ograniczającą Ludzi jest Czas. Skalą Czasu jest Wyobraźnia. W objęciach Ziemi horyzontalnie pojmuję cele i zamiary wymierzone w moje życie. Każdy kto widzi siebie każdego dnia maszerującego wzdłuż drogi przy krawężniku bez konkretnego celu może powiedzieć o sobie – Jestem Wolny. Jednak To nie może być czynnikiem wymierzającym nasz cel. Mętny wzrok ograniczony ramami czasu i wyobraźni. Czas mierzony w metrach i milach nadaje status wolności ale dopuki się nie zatrzymamy nie będziemy mogli z tej woności realnie skorzystać. Dlatego konieczne jest odrzucenie wszellkich miar zdolnych wznosić bariery wytyczające kierunek naszego marszu. Musimy się zatrzymać i określić zasób zgromadzonych do tej pory sił, doświadczenia i wiedzy aby móc jasno określić swój nieśmiertelny cel. Wtedy gdy już przestaniemy zgłębiać wiedzę na temat samych siebie, tak pewnie i spokojnie patrząc Światu w oczy… staje się jasne. Właśnie wkroczyliśmy na Wydeptaną Drogę Do Wiarygodności.

, , , , , ,