Krzysztof Miklaszewski

WDDW Polska ma zaszczyt Państwu przedstawić prawdziwego “sensei” sztuki teatralnej i filmowej, Krzysztofa Miklaszewskiego. Publiczność na całym Świecie podziwia dorobek twórczy człowieka, który nieustannie dedykuje swoją potężną wiedzę i bogate w doświadczenia życie dla sztuki. Jest on doskonałym krytykiem sztuki, reżyserem filmowym i teatralnym, ikoną filmu dokumentalnego z dorobkiem ponad 125 zrealizowanych pozycji, autorem 10 książek, programów telewizyjnych liczonych w setkach. Jest laureatem tegorocznej prestiżowej nagrody The Hollywood Eagle Award 2008. Bardzo znaczącą pozycją w drugiej połowie lat 80’tych stały się jego publikacje prasowe, reportaże i filmy rekonstruujące polskie dzieje na brytyjskim uchodźstwie. Dzieki niemu powstał pionierski cykl o pracy Rządu na Uchodźstwie: “Włodarze londyńskiego Zamku” 1987–1990 i pierwsza w Polsce książka o istocie kontynuacji przedwojennej, prawowitej władzy II Rzeczpospolitej – “Słowo Prezydenta”; Wydawnictwo dr Q, Kraków 1990. Tak narodziły się artykuły o ludziach brytyjskiego Uchodźstwa, prezentowanych po raz pierwszy po wielu latach na łamach prasy polskiej; “Dziennik Polski”, “Przekrój”, “Rzeczpospolita”. Studiując niezliczone dzieła K. Miklaszewskiego odnajdujemy źródło inspiracji dla oddanych sztuce nadchodzących pokoleń “mistrzów“.